• TECHNICKÉ PROFESE

  TECHNICKÉ PROFESE

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • PRACOVNÍCI VE VÝROBĚ

  PRACOVNÍCI VE VÝROBĚ

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • SVÁŘEČ & SVAŘOVÁNÍ

  SVÁŘEČ & SVAŘOVÁNÍ

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • OBRÁBĚČ & OBRÁBĚNÍ

  OBRÁBĚČ & OBRÁBĚNÍ

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • HLEDÁTE DODAVATELÉ ?

  HLEDÁTE DODAVATELÉ ?

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • POTŘEBUJETE ZAKÁZKY ?

  POTŘEBUJETE ZAKÁZKY ?

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • HLEDÁTE PRACOVNÍKY ?

  HLEDÁTE PRACOVNÍKY ?

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

ZÁMEČNÍK A ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
LOGO-technicke-profese-EU

ZAMECNICTVI3

 

ZÁMEČNICTVÍ A KOVOVÝROBA

Zámečník vykonává montáž a opravy strojů a zařízení s využitím ručních strojů a nástrojů.

Pracovní činnosti zámečníka jsou: "Čtení a použití technických podkladů, rozměřování a orýsovávání materiálů a strojních součástí, ruční opracovávání strojních součástí pilováním, řezáním, sekáním, rovnáním, ohýbáním, vrtáním a vystružováním, řezání závitů, svařování kovů, sestavování částí strojů a strojních zařízení, spojování šrouby, nýty, pájení a svařování částí strojů. Dále vyhledávání závad a stanovování technologie oprav, provádění běžných, středních a generálních oprav strojů a zařízení, provádění funkčních zkoušek strojů a zařízení a provádění revizí strojů a zařízení a další činnosti".

KONTAKTUJTE NÁS


PROFESE ZÁMEČNÍKA
1. Příklady pracovního zařazení a tarifní stupně. 2. Kvalifikační požadavky 3. Zdravotní zátěž při výkonu povolání
4. Onemocnění omezující výkon povolání 5. Měsíční hrubé mzdy podle krajů ČR za rok 2017

header-svarec7

1. Příklady pracovního zařazení a tarifní stupně u profese zámačníka

 • Tarifní stupeň 7. Sestavování a uvádění do provozu automatizovaných obráběcích strojů, linek a zařízení, montáž a oživování pružného výrobního systému, automatické linky nebo několika výrobních linek se vzájemnými řídícími vazbami.
 • Tarifní stupeň 7. Provedení úplné kontroly funkčnosti a kvality výroby na montážních a repasních pracovištích včetně kontroly po opravě s případným odstraněním závady po uvedeném odzkoušení a následné vystavení protokolu jakosti, vše za chodu linky v sériové a hromadné výrobě. 
 • Tarifní stupeň 6. Sestavování složitých prototypů strojů nebo strojních zařízení podle úplné nebo částečné dokumentace. 
 • Tarifní stupeň 6. Osazování a vyvažování hřídelů včetně vedení ložisky a zabudovávání do nových a repasovaných strojů a zařízení. 
 • Tarifní stupeň 5. Demontáž, montáž a oprava výměnným způsobem válců a pístů dle třídění včetně lícování pístních kroužků a zkontrolování v bloku válců. Tarifní stupeň 5
 • Tarifní stupeň 5Sestavování převodových skříní s kuželovými a šnekovými ozubenými koly a kuličkovými ložisky. 
 • Tarifní stupeň 4. Střední opravy automatických obráběcích linek včetně hydraulických ovládacích systémů a servozařízení. 
 • Tarifní stupeň 4. Běžné opravy vzduchotechnických zařízení, např. ohřívačů vzduchu, regulačních klapek, chladičů, komorových podavačů, dávkovačů, ventilátorů, dmychadel, mechanických a elektrostatických filtrů a klimatizačních jednotek.
 • Tarifní stupeň 4. Spolupráce při montáži, demontáži, seřizování a výměně uzlů u vybraných strojů a zařízení např. plnících stanic vozů, vibračních posunovačů, rovnacích strojů, drtičů, multiplikátorů, ventilátorů a důlních vrátků.
 • Tarifní stupeň 3. Zaškrabávání dosedacích ploch dvou dílců v přesnosti 6 až 11 bodů na 25 x 25, materiál šedá litina. 
 • Tarifní stupeň 3. Běžné opravy všech druhů zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů.

2. Kvalifikační požadavky na zámečníka

 • Profesní kvalifikace: "Zámečník"
 • Povinná kvalifikace k výkonu povolání: "Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1".

3. Zdravotní zátěž a rizika při výkonu povolání zámečník

Zátěž hlukem, zátěž vibracemi, zátěž prachem, zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny), lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin, zátěž chladem, zátěž chemickými látkami, zátěž invazivními alergeny, zraková zátěž, celková fyzická zátěž, lokální zátěž jemné motoriky, zátěž prací v nevhodných pracovních polohách, práce ve výškách, zvýšené riziko úrazu pracovníka, zvýšené riziko obecného ohrožení, pracovní doba, směnnost, zátěž teplem, zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění, zátěž ionizujícím zářením, zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů, zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru a duševní zátěž.

4. Onemocnění omezující výkon povolání

Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému. Nemoci cév a nervů horních končetin. Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek. Poruchy vidění. Závažná onemocnění páteře. Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů. Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů. Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému. Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí. Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

Hrubé měsícní mzdy zámečníků podle krajů ČR za rok 2021

Mzdová sféraPlatová sféra
KrajOdMediánDoOdMediánDo
Hlavní město Praha 11 809 Kč 26 171 Kč 36 027 Kč 19 401 Kč 24 897 Kč 34 158 Kč
Středočeský kraj 15 524 Kč 27 536 Kč 43 075 Kč 17 806 Kč 23 610 Kč 30 028 Kč
Jihočeský kraj 18 468 Kč 26 476 Kč 37 033 Kč 18 131 Kč 22 546 Kč 27 968 Kč
Plzeňský kraj 20 092 Kč 26 865 Kč 40 105 Kč 19 123 Kč 23 158 Kč 29 784 Kč
Karlovarský kraj 19 027 Kč 26 038 Kč 35 750 Kč 17 360 Kč 22 109 Kč 30 276 Kč
Ústecký kraj 13 655 Kč 26 467 Kč 38 398 Kč 16 941 Kč 22 192 Kč 30 176 Kč
Liberecký kraj 19 054 Kč 27 155 Kč 41 269 Kč 17 990 Kč 22 625 Kč 30 409 Kč
Královéhradecký kraj 14 452 Kč 23 347 Kč 33 957 Kč 19 287 Kč 24 367 Kč 28 358 Kč
Pardubický kraj 15 652 Kč 25 191 Kč 36 559 Kč 18 430 Kč 23 599 Kč 27 586 Kč
Kraj Vysočina 16 703 Kč 25 604 Kč 38 135 Kč 18 486 Kč 23 561 Kč 27 535 Kč
Jihomoravský kraj 18 585 Kč 25 248 Kč 35 107 Kč 18 368 Kč 22 857 Kč 27 945 Kč
Olomoucký kraj 17 740 Kč 25 056 Kč 39 294 Kč 17 421 Kč 22 697 Kč 29 033 Kč
Zlínský kraj 17 440 Kč 25 199 Kč 38 783 Kč 17 464 Kč 22 342 Kč 29 404 Kč
Moravskoslezský kraj 19 314 Kč 25 664 Kč 36 701 Kč 14 594 Kč 21 506 Kč 26 875 Kč

Zdroj a použitá literatura


PRODEJ A KOUPĚ
SVÁŘEČSKÉ TECHNIKY A OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ
LOGO-technicke-profese-EU
Ochranné rukavice, brýle, pracovní obuv, vesta, bunda a kalhoty. Svařovací technika, svařovací brýle, helma, rukavice, svařovací materiál a další...

ochrana-hlavy1

OCHRANA HLAVY A ZRAKU

ochrana-tela1

OCHRANA TĚLA

ochrana-nohou1

OCHRANA NOHOU

ochrana-rukou1

OCHRANA RUKOU


ZÁMEČNICTVÍ
Technicképrofese.cz
LOGO-technicke-profese-EU

VSTUP PRO PARTNERY


HLEDÁTE DODAVATELE ?
LOGO-technicke-profese-EU
Svařování / Obrábění / Zámečnictví / Výroba / Kovovýroba / Strojírenství / Výroba nástaveb nákladních vozidel / Ocelové konstrukce / Výroba kotlů a nádrží


NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Hledáte pracovníky? Máte zájem o nové zakázky?

spoluprace-bND88

PERSONÁLNÍ A PODNIKOVÝ MARKETING

Nabízíme výrobním a strojírenským podnikům podporu v oblasti personálního managementu. Zaměřujeme se na vyhledávání nových pracovníků - svářečů, obráběčů, zámečníků, elektrikářů, řidičů nákladních automobilů a dalších pracovníků. Optimalizujeme v podniku personální marketing, který pomáhá snižovat fluktuaci pracovníků.

Rozvíjíme spolupráci s výrobními podniky, strojírenskými podniky, dopravními a logistickými společnostmi. Zaměřujeme se na činnosti, které výrazně pomáhají personálnímu managementu rozvíjet dobré jméno dopravního podniku na trhu práce a u široké veřejnosti. V případě potřeby vyhledáme a zajistíme dopravcům nové zakázky, které zvyšují vytížení jejich přepravních kapacit.

LOGO-technicke-profese-EU

NAPIŠTE NÁM
E-mail:
info(@)profesecz.cz

Odesláním emailu beru na vědomí, že společnost Ing. Mgr. Petr Černota (IČ: 64149641) použije sdělené osobní údaje pro účel vyřízení vašeho dotazu.
V případě potřeby Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje klientů ukládáme a spravujeme v souladu s nařízením GDPR.