• TECHNICKÉ PROFESE

  TECHNICKÉ PROFESE

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • PRACOVNÍCI VE VÝROBĚ

  PRACOVNÍCI VE VÝROBĚ

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • SVÁŘEČ & SVAŘOVÁNÍ

  SVÁŘEČ & SVAŘOVÁNÍ

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • OBRÁBĚČ & OBRÁBĚNÍ

  OBRÁBĚČ & OBRÁBĚNÍ

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • HLEDÁTE DODAVATELÉ ?

  HLEDÁTE DODAVATELÉ ?

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • POTŘEBUJETE ZAKÁZKY ?

  POTŘEBUJETE ZAKÁZKY ?

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • HLEDÁTE PRACOVNÍKY ?

  HLEDÁTE PRACOVNÍKY ?

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

OBRÁBĚNÍ
LOGO-technicke-profese-EU

svarovani585

 

OBRÁBĚNÍ A CNC STROJE

Obrábění je technologický proces, kterým se vytváří požadovaný tvar obráběného předmětu (obrobku), v daných rozměrech a v daném stupni přesnosti, a to odebíráním materiálu. Rozlišujeme tyto způsoby obrábění: 1) Tradiční způsob obrábění - ruční obrábění (pilování), třískové mechanické obrábění a řezání. 2) Netradiční způsob obrábění - elektrojiskrové, chemické, světelným paprskem - laserem a vysokotlakým proudem vody.

Pod pojmem obráběcí stroj CNC se rozumí specializovaný stroj zkonstruovaný pro třískové obrábění materiálu. Nejrozšířenější jsou obráběcí stroje na kovy CNC, za nimi následují obráběcí stroje na dřevo, sklo, umělé hmoty, keramiku a další materiály.

KONTAKTUJTE NÁS


ZPŮSOVY OBRÁBĚNÍ
1. Tradiční ruční obrábění 2. Netradiční způsob obrábění

header-svarec8

1. Tradiční způsob obrábění

Třískové mechanické obrábění

Břit nástroje vniká do materiálu a odděluje od něj třísky. Základem obrábění je teorie vzniku třísky. Přitom rozlišujeme několik pohybů:

 • Pohyb do řezu (hlavní pohyb), kterým se odebírá tříska; např. u soustruhu jej vykonává obrobek, u frézky nástroj.
 • Pohyb do záběru - posuv (vedlejší pohyb) je k němu zpravidla kolmý a nástroj se jím posouvá na jiná místa povrchu obrobku. Posuv může být podélný a příčný, plynulý nebo přerušovaný.
 • Přísuv je obvykle kolmý k obráběnému povrchu a nastavuje hloubku řezu.

Hlavní druhy třískového obrábění

 • Soustružení – obrobek rotuje a nůž se posouvá po jeho povrchu (strojním nebo ručním posuvem).
 • Frézování – nástroj (fréza) rotuje a upnutý obrobek se posouvá k nástroji.
 • Vrtání - nástroj (vrták) se otáčí a posouvá se k obrobku. Vrtat se může i na soustruhu, kdy se vrták upne do koníku stroje. Viz obrázek

Vystružování je dokončovací operace, která následuje po vrtání (nebo vyhrubování). Nástroj – výstružník se posouvá k obrobku.

Řezání – se ve strojírenské výrobě používá většinou pro dělení na požadovanou délku, například: pásovin, kulatin, profilových tyčí a dalších. Dnes se používá pásová pila.

Hoblování – obrábění rovinných ploch, obrobek je upnut a vykonává hlavní řezný pohyb, nůž vykonává posuv a přísuv.

Obrážení – obrábění ploch, obrobek je upnut a hlavní řezný pohyb vykonává nástroj. Používá se například pro výrobu ozubených kol.

Broušení je odebírání materiálu nástrojem s množstvím nahodile orientovaných břitů.

 • Na kulato – používá se pro výrobu rotačních součástí o vysoké přesnosti. Obrobek, většinou upnut mezi hroty ve středících důlcích, se pomalu otáčí. K němu se přisouvá brusný kotouč o vysokých otáčkách. Brousí se předem osoustružené povrchy, při ponechání přídavku několik desetin mm. Patří sem i broušení otvorů.
 • Na plocho – používá se pro výrobu rovinných, někdy i tvarových ploch. Obrobek je upnut a vykonává pomalý přímočarý vratný pohyb. K němu se přisouvá brusný kotouč, který se otáčí vysokým počtem otáček.

Superfinišování – používá se pro dosažení co nejlepší drsnosti povrchu u rotačních součástí, za pomocí vibrujícího nástroje.

Lapování – Používají se při něm jemné brusné lapovací pasty, pro dosažení kvalitní jemné drsnosti povrchu.

Honování - Dokončovací obrábění vnitřních nebo vnějších povrchů válcových součástí

2. Netrační způsob obrábění

 • Elektrojiskrové
 • Chemické
 • Světelným paprskem - laserem
 • Vysokotlakým proudem vody

Elektrojiskrové obrábění

 • Také elektroerozivní obrábění je technologie, při níž odběr materiálu působí drobné elektrické výboje mezi obráběcí elektrodou a obrobkem v prostředí kapalného dielektrika. Obrobek může být libovolně tvrdý kov, ale i další materiály.

Řezání laserem

 • Odběr materiálu působí úzký svazek laserového záření o vysoké hustotě energie. Odebíraný materiál se přitom taví a vyfukuje, pálí nebo sublimuje. Užívá se k přesnému řezání a vyřezávání kovů i jiných materiálů a umožňuje na stejném stroji i jednostranný odběr materiálu, například gravírování. Přesnost řezání je zhruba 0,05 - 0,5 mm, řez je velmi čistý, takže často nevyžaduje další obrábění. Laserové řezání rozlišujeme vláknové (filament) nebo CO2.

Řezání vodou o vysokém tlaku

 • Tenký proud vody působí podobně jako paprsek laseru a protože stroj je také řízen počítačem, může vyřezávat téměř libovolné tvary.

Chemické obrábění

 • Spočívá v chemickém odběru materiálu, například leptáním.

Zdroje a použita literatura


OBRÁBĚCÍ STROJE
1. Obráběcí stroje 2. Kategorie obráběcích strojů
LOGO-technicke-profese-EU

1. Obráběcí stroje

Obráběcí stroj je specializovaný stroj, který slouží pro třískového obrábění materiálu. Nejrozšířenější jsou obráběcí stroje na kovy, za nimi následují obráběcí stroje na dřevo, sklo, umělé hmoty a keramiku. Důležitým znakem obráběcího stroje je třískové obrábění. Mezi obráběcí stroje nepatří všechny tvářecí stroje (kupř. lisy, buchary, válcovací stolice a ohýbačky) dále pak i stroje jako ohraňovačky, strojní nůžky, leštičky, lapovací a (super) finišovací stroje.

2. Kategorie obráběcích strojů

 • Soustruhy
 • Vrtačky
 • Vyvrtávačky
 • Frézky
 • Pily na kov
 • Hoblovky
 • Obrážečky
 • Protahovačky
 • Pilovací stroje
 • Brusky
 • Stroje na výrobu ozubení

Zdroj a použitá literatura


OBRÁBĚNÍ
Technicképrofese.cz
LOGO-technicke-profese-EU

VSTUP PRO PARTNERY


HLEDÁTE DODAVATELE ?
LOGO-technicke-profese-EU
Svařování / Obrábění / Zámečnictví / Výroba / Kovovýroba / Strojírenství / Výroba nástaveb nákladních vozidel / Ocelové konstrukce / Výroba kotlů a nádrží


NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Hledáte pracovníky? Máte zájem o nové zakázky?

spoluprace-bND88

PERSONÁLNÍ A PODNIKOVÝ MARKETING

Nabízíme výrobním a strojírenským podnikům podporu v oblasti personálního managementu. Zaměřujeme se na vyhledávání nových pracovníků - svářečů, obráběčů, zámečníků, elektrikářů, řidičů nákladních automobilů a dalších pracovníků. Optimalizujeme v podniku personální marketing, který pomáhá snižovat fluktuaci pracovníků.

Rozvíjíme spolupráci s výrobními podniky, strojírenskými podniky, dopravními a logistickými společnostmi. Zaměřujeme se na činnosti, které výrazně pomáhají personálnímu managementu rozvíjet dobré jméno dopravního podniku na trhu práce a u široké veřejnosti. V případě potřeby vyhledáme a zajistíme dopravcům nové zakázky, které zvyšují vytížení jejich přepravních kapacit.

LOGO-technicke-profese-EU

NAPIŠTE NÁM
E-mail:
info(@)profesecz.cz

Odesláním emailu beru na vědomí, že společnost Ing. Mgr. Petr Černota (IČ: 64149641) použije sdělené osobní údaje pro účel vyřízení vašeho dotazu.
V případě potřeby Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje klientů ukládáme a spravujeme v souladu s nařízením GDPR.