• TECHNICKÉ PROFESE

  TECHNICKÉ PROFESE

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • PRACOVNÍCI VE VÝROBĚ

  PRACOVNÍCI VE VÝROBĚ

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • SVÁŘEČ & SVAŘOVÁNÍ

  SVÁŘEČ & SVAŘOVÁNÍ

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • OBRÁBĚČ & OBRÁBĚNÍ

  OBRÁBĚČ & OBRÁBĚNÍ

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • HLEDÁTE DODAVATELÉ ?

  HLEDÁTE DODAVATELÉ ?

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • POTŘEBUJETE ZAKÁZKY ?

  POTŘEBUJETE ZAKÁZKY ?

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • HLEDÁTE PRACOVNÍKY ?

  HLEDÁTE PRACOVNÍKY ?

  Personální Management & Podnikový Marketing
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

OBRÁBĚČ KOVŮ
LOGO-technicke-profese-EU

svarec-zdravi

 

PRÁCE OBRÁBĚČE

Charakteristika profese: Obráběč kovů seřizuje a obsluhuje klasické i CNC obráběcí stroje např. frézky, brusky, vrtačky, soustruhy, vyvrtávačky apod.

Platové třídy svářečů (4 až 7) se rozlišuji podle druhu prováděné činnosti. Hrubá mzda obráběče kovů činí 27 480,- Kč až 58 150,- Kč.

Podřízené specializace obráběče: Soustružník kovů, pomocný pracovník obrábění kovů, frézař, vrtař, brusič kovů, seřizovač konvenčních obráběcích strojů, operátor NC strojů a další.

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

KONTAKTUJTE NÁS


PROFESE OBRÁBĚČE
1. Pracovní činnosti 2. Odborné znalosti 3. Odborné dovednosti. 4. Obecné dovednosti
5. Zdravotní způsobilost 6. Onemocnění omezující výkon povolání. 7. Platové třídy obráběčů

header-svarec5

1. Pracovní činnosti a charakteristika profese obráběče

Charakteristika

Obráběč kovů seřizuje a obsluhuje klasické i CNC obráběcí stroje např. frézky, brusky, vrtačky, soustruhy, vyvrtávačky apod.

Pracovní činnosti

 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Určení parametrů řezu a sestavení nástrojů a materiálů pro pracovní proces.
 • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí stroje, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů.
 • Seřízení obráběcích strojů a výrobního procesu na požadované tolerance.
 • Kontrola nástrojů a nastavení a seřízení stroje pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
 • Výroba součástí z kovových materiálů, popř. plastů.
 • Odzkoušení vyrobených předmětů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.

2-3. Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

a) Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

 • technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
 • obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky
 • kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
 • strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
 • nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství
 • technologie obrábění kovů

b) Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi. Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

 • Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.
 • Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)
 • Výroba součástí na obráběcích strojích
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací
 • Modifikace programů pro CNC stroje
 • Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním
 • Obsluha CNC číslicově řízených strojů
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu
 • Obsluha konvenčních soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček
 • Ošetřování a údržba různých druhů brusek, honovaček a ševingovacích strojů
 • Obsluha frézek, hoblovek, obrážeček a protahovaček.

4. Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

 • Počítačová způsobilost
 • Způsobilost k řízení osobního automobilu
 • Numerická způsobilost
 • Ekonomické povědomí
 • Právní povědomí
 • Jazyková způsobilost v češtině

5. Zdravotní způsobilost

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce. Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým).

6. Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

 • Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Platové třídy obráběčů

Příklady prací nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů).

 • Platová třída 7: Frézování tvaru zápustek nebo vstřikovacích forem hotově pro tvary s více než 10 na sebe navazujícími plochami.
 • Platová třída 6: Obrábění součástí na svislých soustruzích s číslicovým řízením v přesnosti IT 6 a vyšší.
 • Platová třída 6: Soustružení na konvenčních více vřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 9 a vyšší.
 • Platová třída 6: Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 11 - 9 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.) obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
 • Platová třída 6: Broušení nebo ostření nástrojů měřených pod mikroskopem nebo jiným podobným zařízením v přesnosti 0,02 mm a vyšší v závislosti na jiném úhlu nebo rádiusu.
 • Platová třída 5: Broušení ozubení ozubených kol ve stupni přesnosti IT 7.
 • Platová třída 5: Obrábění složitých součástí na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením a na obráběcích centrech v přesnosti IT 8.
 • Platová třída 5: Frézování šnekových kol odvalovací frézou ve stupni přesnosti 6 - 5.5
 • Platová třída 5: Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých, revolverových a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6.
 • Platová třída 5: Broušení čtyř a více ploch na rovinných bruskách v přesnosti podle výkresového požadavku při dodržování rovinnosti, rovnoběžnosti nebo úhlové přesnosti obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
 • Platová třída 4: Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 12 - 11 při dvou a více polohách nebo postupné protahování nebo protlačování dvěma a více trny obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
 • Platová třída 4: Obrážení v přesnosti IT 10 - 9.
 • Platová třída 4: Frézování přímých nebo šikmých ozubení ozubených kol o průměrech do 700 mm ve stupni přesnosti 6.
 • Platová třída 4: Obrábění složitých součástí vrtáním, zahlubováním, vystružováním a řezáním závitů závitníkem na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením nebo obráběcích centrech v přesnosti do IT 8.
 • Platová třída 4: Obrábění na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 9 - 7.
 • Platová třída 4: Broušení na rovinných bruskách, hrotových bruskách nebo bruskách na díry v přesnosti IT 6.
 • Platová třída 3: Frézování drážek, vybrání, osazení nebo úkosů na konvenčních frézkách v přesnosti IT 12 bez dělicího zařízení.
 • Platová třída 3: Ostření komunálních nástrojů.
 • Platová třída 3: Frézování na konvenčních frézkách v přesnosti IT 11 - 9.
 • Platová třída 3: Broušení na bruskách na díry v přesnosti podle výkresového požadavku při dodržování roztečí nebo úhlů, kruhovitosti nebo kolmosti.
 • Platová třída 3: Obrábění CNC na vrtačkách s číslicovým řízením v přesnosti IT 12 a nižší.
 • Platová třída 3: Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 - 9.
 • Platová třída 3: Obrábění na číslicově řízených soustruzích ve volných mírách nebo s jedním rozměrem v přesnosti IT 12 - 11.
 • Platová třída 3: Obrábění na konvenčních vrtačkách v přesnosti IT 11 - 9.
 • Platová třída 3: Broušení a leštění kovových součástek v dílenské toleranci.

Zdroj a použitá literatura: https://nsp.cz/jednotka-prace/obrabec-kovu

 


PRODEJ A KOUPĚ
SVÁŘEČSKÉ TECHNIKY A OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ
LOGO-technicke-profese-EU
Ochranné rukavice, brýle, pracovní obuv, vesta, bunda a kalhoty. Svařovací technika, svařovací brýle, helma, rukavice, svařovací materiál a další...

ochrana-hlavy1

OCHRANA HLAVY A ZRAKU

ochrana-tela1

OCHRANA TĚLA

ochrana-nohou1

OCHRANA NOHOU

ochrana-rukou1

OCHRANA RUKOU


OBRÁBĚČ A OBRÁBĚNÍ
Technicképrofese.cz
LOGO-technicke-profese-EU

VSTUP PRO PRACOVNÍKY

HLEDÁTE PRÁCI ?
HLEDÁTE PRACOVNÍKY ?

Pro stávající svářeče splňující všechny předpoklady a podmínky / Pro uchazeče o rekvalifikaci / Pro zájemce o práci ve výrobě a strojírenství / Mzdy podle platových tříd svářeče a obráběče / Mzdy podle krajů v ČR / Mzdy svářečů, obráběčů CNC / Benefity pro zaměstnance / Odborný průkaz s certifikátem zdarma / Rekvalifikace svářeče a obráběče zdarma Lázně a rehabilitace pro zaměstnance / Náborové příspěvky pro zaměstnance / Práce na dobu neurčitou / Příspěvky ... 

TECHNICKÉ PROFESE


POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ
Legislativní požadavky na svářeče a obráběče / Zdravotní způsobilost / Osobnostní předpoklady / Odborné dovednosti a znalosti /
Zkouška odborné způsobilosti / Svářečský průkaz s certifikátem / Certifikát a vzdělání svářečů a obráběčů / Vzdělání v oboru zámečnictví / Řidičský průkaz pro řidiče


NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Hledáte pracovníky? Máte zájem o nové zakázky?

spoluprace-bND88

PERSONÁLNÍ A PODNIKOVÝ MARKETING

Nabízíme výrobním a strojírenským podnikům podporu v oblasti personálního managementu. Zaměřujeme se na vyhledávání nových pracovníků - svářečů, obráběčů, zámečníků, elektrikářů, řidičů nákladních automobilů a dalších pracovníků. Optimalizujeme v podniku personální marketing, který pomáhá snižovat fluktuaci pracovníků.

Rozvíjíme spolupráci s výrobními podniky, strojírenskými podniky, dopravními a logistickými společnostmi. Zaměřujeme se na činnosti, které výrazně pomáhají personálnímu managementu rozvíjet dobré jméno dopravního podniku na trhu práce a u široké veřejnosti. V případě potřeby vyhledáme a zajistíme dopravcům nové zakázky, které zvyšují vytížení jejich přepravních kapacit.

LOGO-technicke-profese-EU

NAPIŠTE NÁM
E-mail:
info(@)profesecz.cz

Odesláním emailu beru na vědomí, že společnost Ing. Mgr. Petr Černota (IČ: 64149641) použije sdělené osobní údaje pro účel vyřízení vašeho dotazu.
V případě potřeby Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje klientů ukládáme a spravujeme v souladu s nařízením GDPR.